×

Baňkování

Podstata baňkování je založena na podpoře schopnosti těla se samouzdravit. Základním principem baňkování je přikládání speciálních nádobek / baněk k pokožce. Před přiložením baňky je v baňce buď ohřán vzduch, anebo je po přiložení baňky na kůži z baňky vzduch vysán pomocí speciální pumpičky. V obou případech pak dojde v baňce k vytvoření podtlaku. Tento podtlak způsobí prokrvení podkoží a zároveň dráždí podkožní nervové receptory. V daném místě dojde k prosáknutí krevních částic mimo vlásečnice. Díky tomu zahájí organismus odstraňování těchto krevních částic, čímž se významně podpoří metabolismus a procesy vedoucí k uzdravení.

Účinky baňkování

 • Mechanický účinek Při chybném postavení obratlů dochází k nadměrnému napětí svalů a tkání. Vznikají různé blokády, narušení prokrvení a metabolismu. Díky baňkování je tato narušená tkáň nucena zvýšit svoji aktivitu vyšší prokrvením, aktivním odtokem lymfy. Zároveň dochází k uvolnění svalů a kloubních spojení.
 • Metabolický účinek Vlivem baňkování dochází ke zlepšení metabolismu v tkáních. Dochází k oddělení nahromaděných extraktů z tukové tkáně, které tělo samo o sobě již není schopno je vyloučit.
 • Reflexní účinky Baňkování na povrchu těla dokáže ovlivnit i funkci příslušných orgánů. Na zádech se nachází množství reflexních zón. Každý vnitřní orgán má na povrchu těla svoji reflexní zónu. Přestože mechanické působení baňkování je vedeno na povrchu těla, tak jeho účinek je hluboký a má dopad i na vybraný vnitřní orgán.

Baňkování u psů U psů se baňkuje páteř. Nebaňkují se ocasní obratle a ve velmi výjimečných případech se baňkují krční obratle. Baňkování se využívá zejména při chybném postavení obratlů a při vzniklých blokádách. Velký přínos baňkování je pro psy, kteří mají diagnostikovanou spondylózu. U spondylózy díky baňkování dochází k podpoře metabolismu a uvolnění stažených tkání a svalů, čímž se zvyšuje kvalita života daného pejska. Baňkování u psů vyžaduje vyholení srsti tak, aby se baňka dobře přilnula ke kůži. Po baňkování u psů je důležitá následná péče o kůži. V zimním období je nutné kůži chránit před mrazem, v létě před slunečními paprsky.

Přístup během terapie Během terapie se ke každému pejskovi přistupuje zcela individuálně. Proto není možné sdělit, kolik terapií bude potřeba k nápravě konkrétního stavu. Zároveň v některých případech není možné během jedné terapie odstranit všechny problémy, blokády a neduhy, který mi je pohybový aparát zatížen. Baňkování lze navázat na ošetření pejska Dornovou metodou. Tyto dva přístupy se velmi vhodně vzájemně doplňují. Zároveň je nutné si uvědomit, že žádná metodika není všespásná. Vždy k aktuální situaci je nutné hledat vhodnou cestu k nastolení správného stavu. Proto v některých případech bude nejprve nutné vyšetření veterinárního lékaře a léčba pod jeho vedením.

Spolupráce s veterinárním lékařem Pokud bude ošetřováno zvíře po úraze, nemoci, anebo po operaci, vyžaduji předem sdělení kontaktu na Vašeho veterinárního lékaře za účelem konzultace stavu Vašeho psa. Vyhrazuji si právo terapii psa odložit na pozdější termín, bude-li to vyžadovat zdravotní stav psa. Zároveň po terapii Vám mohu doporučit návštěvu veterinárního lékaře ohledně RTG vyšetření problémových partií, případně dalších vyšetřeních. Zda doporučení budete akceptovat, je již čistě na Vás.

Frekvence ošetření Se odvíjí od aktuálního zdravotního stavu pejska. Pokud budete z preventivních důvodů chtít pejska ošetřit baňkováním, pak platí frekvence návštěv jako v případě Dornovy metody. Pokud ovšem je potřeba vyléčit blokády, pak se se stanovuje individuální terapeutický plán. Nejčastěji se jedná o ošetření pejska jedenkrát za tři týdny. Následně se zlepšením stavu se interval návštěv prodlužuje.

Pro koho je baňkování vhodné

 • pro psa jakékoliv velikosti a věku
 • může se použít pro zdravé zvíře jako preventivní ošetření ke zlepšení kondice pohybového aparátu
 • je velmi vhodná pro sportovně aktivní psy (agility, obrana, flyball, canicross, atp.)
 • je velice vhodná pro zvířata po úrazech různého původu – velice příznivý vliv má na psy se spondylózou páteře a při chybném postavení obratlů

Pro koho baňkování vhodné není Baňkování nelze ošetřit pejsky, kteří:

 • nejsou klinicky zdrávi, mají zvýšenou tělesnou teplotu
 • mají otevřené rány, vředy, píštěle
 • mají akutní zánětlivé onemocnění jakéhokoliv orgánového sytému
 • mají infekční onemocnění (zvracení, průjmy, kašel,…)
 • mají zlomeniny, anebo akutní revmatický stav kloubů, srostlé obratle
 • mají rakovinu
 • pejsek, který utrpěl úraz, může být ošetřen nejdříve za tři dny po úrazu, a to po zhodnocení stavu psa terapeutem a konzultaci s ošetřujícím veterinárním lékařem

Průběh baňkování u psů V rámci samotné terapie je přístup ke každému pejskovi zcela individuální. Na prvním setkání si nejprve popovídáme o životě a zdravotním stavu Vašeho psa a o Vaší motivaci a důvodu, která Vás vedla k této návštěvě. Společně potom a vyplníme kartu ošetření. Kartu následně podepíšete. Po té Vás poinformuji, jak bude probíhat samotný průběh celé terapie. Dále spolu probereme, jak budeme při terapii spolupracovat. Následně Vám nastíním, jak bude vypadat pohybový režim Vašeho pejska po terapii. V průběhu tohoto úvodního seznámení bude také prostor pro Vaše otázky. Po té přistoupíme k samotné terapii. Nejprve pejskovi oholím pruh srsti na zádech. Po té začnu klást jednotlivé baňky na kůži. Během baňkování se bude pejsek pohybovat, chodit po ordinaci, nebo případně je možní s ním odejít na pár minutek ven. Během terapie je možné pejska drobně prokrmovat.

Délka samotného ošetření psa baňkováním je individuální, ale pohybuje se okolo 30 minut + cca 15 minut na pohovor a zhodnocení stavu.

Po ošetření psa baňkováním Je zapotřebí dodržet režim s kontrolovaným pohybem po dobu následujících 3 dnů, pokud nebude stanoveno jinak. V průběhu tohoto období nejsou nedoporučovány tréninky, závody, intenzivky či semináře, ani dlouhé procházky nebo házení míčků a jiných aportů a honění se s jinými psy. Všeobecně je vhodné upravit denní režim svého psa tak, aby nedocházelo k prudkému brzdění či změnám směru běhu. Více si řekneme v průběhu samotné terapie.

Moje požadavky na vzájemnou spolupráci s Vámi:

 • pokud trpíte dalekozrakostí, vezměte si s sebou prosím brýle, budete je potřebovat při vyplňování dotazníku
 • pes musí zvládnout v klidu chvilku stát
 • pes musí akceptovat přítomnost terapeuta, jeho dotyky a manipulaci
 • pes musí zvládnout oholení srsti (vrčení holícího strojku, přiložení kovové hlavice na tělo, občasné zatahání za chloupky…)
 • pes se během terapie neprokrmuje, takže pamlsky můžete nechat doma, maximálně můžete odměnit psa po konci terapie
 • pes musí mít zvládnutu základní poslušnost, pokud ji nemá, nebo nezvládá setrvat v jednotlivých pozicích, nebo má problémy s cizími lidmi, pak se můžeme domluvit na individuálním tréninku poslušnosti
 • zdroj textu : Andrea Dunová, Dornova metoda- zvířata