×

Dornova metoda pro psy

Dornova metoda je jemná manuální rehabilitační technika, která působí na pohybový aparát. Cílem této techniky je za pomoci cílených hmatů terapeuta odhalit chybné postavení jednotlivých kostí a následně je navrátit do fyziologického postavení tak, aby se kompletně obnovila správná biomechanická funkce v daném kloubním spojení, což má následně dopad i na celkové postavení těla a používání správných vzorců pohybu. Při terapii se využívá přirozeného pohybu klienta, díky němuž dochází k nenásilnému ošetření a navrácení kostí a kloubů do pozic, kde mají v přirozeném stavu být. Dornova metoda je celosvětově uznávanou osteopatickou terapeutickou metodou. Jedná se o bezpečnou terapii a zvířaty je velice dobře přijímána. Nejedná se o tedy o žádnou masáž.

Přístup během terapie Vzhledem k tomu, že každý pejsek je jedinečný, jak tělesně, tak psychicky, je nutné ke každému pejskovi v rámci celé terapie přistupovat zcela individuálně. Přestože postup jednotlivých hmatů je pevně dán, tak každý pejsek reaguje na terapii různě. Proto není možné sdělit, kolik terapií bude potřeba k nápravě konkrétního stavu. Zároveň v některých případech není možné během jedné terapie odstranit všechny problémy, blokády a neduhy, který mi je pohybový aparát zatížen. Zároveň je nutné si uvědomit, že žádná metodika není všespásná. Vždy k aktuální situaci je nutné hledat vhodnou cestu k nastolení správného stavu. Proto v některých případech bude nejprve nutné vyšetření veterinárního lékaře a léčba pod jeho vedením.

Spolupráce s veterinárním lékařem Pokud bude ošetřováno zvíře po úraze, nemoci, anebo po operaci, vyžaduji předem sdělení kontaktu na Vašeho veterinárního lékaře za účelem konzultace stavu Vašeho psa. Vyhrazuji si právo terapii psa odložit na pozdější termín, bude-li to vyžadovat zdravotní stav psa. Zároveň po terapii Vám mohu doporučit návštěvu veterinárního lékaře ohledně RTG vyšetření problémových partií, případně dalších vyšetřeních. Zda doporučení budete akceptovat, je již čistě na Vás.

Frekvence ošetření V případě Dornovy metody platí, že prevence je lepší než léčba. Pravidelné kontroly zavčasu odhalí a řeší případný posun na kostře psa a brání tak vzniku celé kaskády kompenzačních změn, které mohou vést k potížím nejen s pohybovým aparátem. Preventivní ošetření také umožní se snáze vypořádat s jednostranným přetěžováním psího těla, které vznikají při psích sportech, nebo třeba i při chůzi na vodítku, pokud není vodítko prověšené. Tyto disharmonie mohou také vznikat i jako důsledek různých karambolů v rámci běžného života, jako jsou pády či nárazy. Pokud se nevyskytnou nějaké problémy, pak je doporučeno, aby pejsek chodil preventivně, dvakrát do roka. U psů sportovců se pak doporučuje absolvovat terapii každé 3 měsíce. A pokud je nutné už řešit nějaký problém, tak se stanovuje individuální terapeutický plán. Nejčastěji se jedná o ošetření pejska jedenkrát za tři týdny. Následně se zlepšením stavu se interval návštěv prodlužuje.

Pro koho je Dornova metoda vhodná

 • pro psa jakékoliv velikosti a věku
 • může se použít pro zdravé zvíře jako preventivní ošetření ke zlepšení kondice pohybového aparátu
 • je velmi vhodná pro sportovně aktivní psy (agility, obrana, flyball, canicross, atp.)
 • je velice vhodná pro zvířata po úrazech různého původu – jako terapie po chirurgickém zákroku
 • velice příznivý vliv má na psy s dysplazií kyčelních kloubů, spondylózou páteře, artrózou kloubů

Pro koho Dornova metoda vhodná není Dornovou metodou nelze ošetřit pejsky, kteří:

 • nejsou klinicky zdrávi, mají zvýšenou tělesnou teplotu
 • mají otevřené rány, vředy, píštěle
 • mají zhmožděné, anebo jinak narušené svaly
 • mají akutní zánětlivé onemocnění jakéhokoliv orgánového sytému
 • mají infekční onemocnění (zvracení, průjmy, kašel,…)
 • mají zlomeniny, anebo akutní revmatický stav kloubů, srostlé obratle
 • mají rakovinu
 • březí fenka může být ošetřena pouze ve výjimečném případě
 • pejsek, který utrpěl úraz, může být ošetřen nejdříve za tři dny po úrazu, a to po zhodnocení stavu psa terapeutem a konzultaci s ošetřujícím veterinárním lékařem

Průběh terapie Dornovy metody u psů V rámci samotné terapie je přístup ke každému pejskovi zcela individuální. Na prvním setkání si nejprve popovídáme o životě a zdravotním stavu Vašeho psa a o Vaší motivaci a důvodu, která Vás vedla k této návštěvě. Společně potom a vyplníme kartu ošetření. Kartu následně podepíšete. Po té Vás poinformuji, jak bude probíhat samotný průběh celé terapie. Dále spolu probereme, jak budeme při terapii spolupracovat. Následně Vám nastíním, jak bude vypadat pohybový režim Vašeho pejska po terapii. V průběhu tohoto úvodního seznámení bude také prostor pro Vaše otázky. Po té přistoupíme k samotné terapii, v rámci které bude ošetřen pohybový aparát psa. Během terapie je nezbytné, aby pejsek vydržel v různých pozicích několik minut. Pejsek musí zvládnout ležet na levé a i pravém boku, musí umět sedět a stát. Dále musí být schopen zvládnout dotyky a manipulaci cizím člověkem, tedy mnou. Během terapie nebudeme pejska nijak prokrmovat, pejsek má během terapie relaxovat, nikoliv trávit. Na konci terapie můžete pejska po té odměnit, pokud bude chtít.

Délka samotného ošetření psa Dornovou metodou je individuální, ale pohybuje se okolo 60 minut + cca 15 minut na pohovor a zhodnocení stavu.

Po ošetření psa Dornovou metodou Je zapotřebí dodržet režim bez zátěže po dobu následujících 3 dnů, pokud nebude stanoveno jinak. V průběhu tohoto období nejsou nedoporučovány tréninky, závody, intenzivky či semináře, ani dlouhé procházky nebo házení míčků a jiných aportů a honění se s jinými psy. Všeobecně je vhodné upravit denní režim svého psa tak, aby nedocházelo k prudkému brzdění či změnám směru běhu. Více si řekneme v průběhu samotné terapie. Mějte, prosím na paměti, že pejsek po ošetření Dornovou metodou má uvolněné klouby v těle. Pokud Vy jako odpovědný páníček necháte psa lítat, skákat a jakkoliv „standardně“ blbnout či ho rovnou zapojíte do standardního výcviku, tak si můžete tímto neuvážlivým rozhodnutím psa zmrzačit.

Moje požadavky na vzájemnou spolupráci s Vámi:

 • pokud trpíte dalekozrakostí, vezměte si s sebou prosím brýle, budete je potřebovat při vyplňování dotazníku
 • pes musí zvládnout ležet na boku (levém i pravém, postupně), v klidu sedět a stát, a to vše musí vydržet několik minut (viz délka terapie)
 • pes musí akceptovat přítomnost terapeuta, jeho dotyky a manipulaci
 • pes se během terapie neprokrmuje, takže pamlsky můžete nechat doma, maximálně můžete odměnit psa po konci terapie
 • pes musí mít zvládnutu základní poslušnost, pokud ji nemá, nebo nezvládá setrvat v jednotlivých pozicích, nebo má problémy s cizími lidmi, pak se můžeme domluvit na individuálním tréninku poslušnosti
 • zdroj textu : Andrea Dunová, Dornova metoda- zvířata